Cs. Simon István: Parlagmagány - Válogatott versek
 
Árverés
 
Betört ablakok
csörömpölésével
szakadt ki
az éjszakából
az a vasárnap
 
düledező kerítések
állták volna útját
de átsétált fölöttük
 
a dohányporos
padlásnyílásokon
agyonfoltozott
ruhadarabok
folt-hátán-folt
könyökök kabátujjak
fenyegetőztek
 
az ünneplőbe öltözött
falusiak fölbolydult
fekete rajokban
jártak-keltek
a dobszóra várva
gyülekeztek
kalapjukra pelyhezve szállt
az utcák felkavart pora
 
pofonként csattant
a kikiáltási ár
 
harangszóra
a falut eladták
 
halomra rogytak
a vert falú házak
egy intésre
a röghöz simultak
traktor szántotta föl
a nagyutcát
 
leltár
 
a roggyant harangláb
a behegedt temető
a szeméttől duzzadó sánc
az elcsöndesült úsztató
és a falumba vezető
egyetlen út a nagyút
helyén éktelenkedő
vakbarázda

 

 

------------------------------------------------------------------------