Cs. Simon István: Parlagmagány - Válogatott versek
Seruzád kései kishúgának
 
Elárvult tűben
szikes legelőn
szunnyad
a Pusztai asszony
már ezer év óta
 
Elátkozottsága
önmegtermékenyítő
sejtelmes csöndjét
behegedt temetőkre
megrekedt utakra
szórja
 
Fekete hajában
ív-fésű a hold
emlőiből két folyót
táplál
és ölének örvényén
lovasok vágtatnak
a pusztulásba

 

 

------------------------------------------------------------------------