Cs. Simon István: Parlagmagány - Válogatott versek

A terjáni réten

Ólmos felhők
árnyékával
takaródzik
a sűrűsödő víz
partján
a
hetek óta
búcsúzkodó
vándormadár
csipkedi a csöndet
kitárt szárnyaival
meg-meglegyinti
a rét
ökörnyálon lógó nyugalmát

 

 

------------------------------------------------------------------------